tirsdag den 9. oktober 2012

Når stoffet er skævt

Kirsten e har skrevet en udmærket forklaring på, hvorfor nogle patchworkstoffer er skæve, og hvad man selv kan gøre ved det:

“En del producenter folder stofferne på midten, og ruller dem derefter op på store ruller (på til 150 – 200 yards). Det betyder desværre, at det bliver trukket en smule skævt, fordi den ‘inderste’ halvdel altid er lidt kortere den ‘yderste’. Det har ikke nødvendigvis noget med kvaliteten af stofferne at gøre, men med den måde de bliver håndteret på hos producenten.

Der er også producenter, der ikke folder stoffet før det kommer på ruller, så bliver det først foldet, når det bliver rullet op på de ‘papper’ I ser i butikkerne. Der er det sjældent et problem at der er skævheder.
Hvis der er skævheder, er de til at trække ud – man tager simpelthen i to modsatte hjørner, og trækker fast, men bestemt. Det løser næsten altid problemet.

Mht. at skære/rive: Jeg ville ALDRIG rive patchworkstof – hverken, det jeg syr af, eller det, jeg sælger i butikken. Som Esther skriver, er det næsten uundgåeligt, at det bliver skævt, og løst. Det betyder måske ikke så meget, når man syr over pap. men lige så snart man syr på amerikansk eller på maskine, er god skæreteknik absolut afgørende for et godt resultat. Så derfor kan man lige så godt gøre det til en god vane.”

Kirsten e

Ingen kommentarer:

Send en kommentar